POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności:

a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,

b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,

c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Kliencie,

d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,

e) zasady użycia plików cookies.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest sklep www.funnycase.pl działający pod firmą Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni (ul. Kościuszki 7 lok. 2, 32-700 Bochnia) NIP 868-171-73-92; Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni nr: 7131/09, Ew.Dział.Gosp.w Bochni, [email protected], tel. (+48) 12 21 000 80.

4.Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w Lock-Tel można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Lock-Tel Jan Wydro ul. Kościuszki 7 ,32-700 Bochnia, najlepiej z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: [email protected] 

5. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

6. Sklep może gromadzić:

a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,

b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,

c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach - ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,

d) informacje o zamówieniach Klientów,

e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce - w celu poprawy jakości usług Sklepu.

7. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

8. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:

a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,

b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,

c) egzekwowania postanowień Regulaminu,

d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,

e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług,

f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies,

g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,

h) informowania o ofertach Sklepu (newsletter), o ile Klient wyrazi na to dodatkową zgodę.

9. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:

a) rozliczenia płatności elektronicznych,

b) wykonania usług księgowych, prawnych itp.

c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

10. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.

11. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych w tym zwłaszcza fiskalnych.

12. Klientowi przysługuje prawo:

a) dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, poprawiania danych osobowych,

b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

c) wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

13. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazaną w pkt IV ust. 5 Regulaminu.

14. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

15. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.


Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
100,00 zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
Razem:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 100,00 zł
Wartość produktów:
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka