Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OG脫LNE

1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady zak艂adania konta i dokonywania zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym (dalej: Sklep) znajduj膮cym si臋 i dzia艂aj膮cym pod adresem internetowym: www.funnycase.pl

2. W艂a艣cicielem i Administratorem Sklepu jest: Lock-Tel Jan Wydro z siedzib膮 w Bochni ul. Ko艣ciuszki 7, 32-700 Bochnia NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dzia艂. Gosp. w Bochni, adres mailowy: [email protected] tel (+48) 12 210 00 80 (dost臋pne od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00). Dane do przelewu: BANK BZWBK 50 1090 1838 0000 0001 2989 1085.

3. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu.

4. Najp贸藕niej w chwili wyra偶enia przez konsumenta woli zwi膮zania si臋 umow膮 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa, przedsi臋biorca ma obowi膮zek poinformowa膰 konsumenta w spos贸b jasny i zrozumia艂y o:

a) Adresie, pod kt贸rym konsument mo偶e sk艂ada膰 reklamacje.

b) Obowi膮zku przedsi臋biorcy dostarczenia rzeczy bez wad.

c) Kodeksie dobrych praktyk, o kt贸rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania si臋 z nimi.

d) Mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasadach dost臋p贸w do tych procedur u Rzecznika Praw Konsumenta ul. Kazimierza Wielkiego 31 Bochnia 32-700 lub w Pa艅stwowej Inspekcji Handlowej.

II. CENA I SPOS脫B ZAP艁ATY

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu s膮 cenami brutto (zawieraj膮 stawk臋 podatku VAT) i wyra偶one s膮 w z艂otych polskich (PLN).

2. Za zakupy w sklepie mo偶na zap艂aci膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) przedp艂ata przelewem tradycyjnym - po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje na adres e-mail dane do przelewu wraz z numerem rachunku bankowego, na kt贸ry nale偶y ui艣ci膰 nale偶no艣膰.

b) przedp艂ata za po艣rednictwem Przelewy24- po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony Przelewy24, gdzie uzupe艂nia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

c) przedp艂ata za po艣rednictwem tPay- po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony tPay, gdzie uzupe艂nia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

d) przedp艂ata za po艣rednictwem PayPo- po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony PayPo, gdzie uzupe艂nia swoje dane za zakupy i wype艂nia o艣wiadczenie o zap艂acie za zam贸wienie w terminie do 21 dni po zakupie

e)聽przedp艂ata za po艣rednictwem PayPal - po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony PayPal,gdzie uzupe艂nia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

3. Wyb贸r formy p艂atno艣ci nale偶y do Klienta, co powinien uczyni膰 przez wyb贸r w艂a艣ciwej opcji.

4. Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

III. WARUNKI DOSTAWY

1. Wszystkie produkty wysy艂amy Poczt膮 Polsk膮, Kurierem DPD,Inpost, lub Paczka w ruchu w terminie 3-7 dni roboczych od dnia otrzymania wp艂aty na konto.

2. Ka偶dy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony.

3. Paragon lub faktura VAT do艂膮czana jest do przesy艂ki. Je偶eli Klient chce otrzyma膰 faktur臋, powinien powiadomi膰 Sklep przy dokonywaniu zam贸wienia. P贸藕niejsze powiadomienie, akceptowane b臋dzie tylko w sytuacji, gdy przesy艂ka nie zosta艂a jeszcze nadana.

4. Wysy艂ki realizowane s膮 wy艂膮cznie na terenie kraju.

5. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzi膰, w obecno艣ci dostawcy czy przesy艂ka nie posiada uszkodzenia, b膮d藕 naruszenia wynik艂ego z transportu.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesy艂ki, jej niekompletno艣ci lub niezgodno艣ci z zam贸wieniem, Klient powinien niezw艂oczne zg艂osi膰 ten fakt dostarczaj膮cemu produkt, w celu sporz膮dzenia Protoko艂u Szkody w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach, z kt贸rych jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczaj膮cemu przesy艂k臋.

7. Protok贸艂 Szkody przyczyni si臋 do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.

IV. REALIZACJA ZAM脫WIENIA

1. Z艂o偶enie zam贸wienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawid艂owym wype艂nieniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

2. Klientem mog膮 by膰 osoby fizyczne, kt贸re uko艅czy艂y 18 lat i posiadaj膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, ale mog膮ce we w艂asnym imieniu nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania. Klientami mog膮 by膰 osoby, kt贸re uko艅czy艂y 13 rok 偶ycia, ale nie uko艅czy艂y 18 lat w zakresie, w jakim mog膮 nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

3. Z艂o偶enie zam贸wienia rodzi po stronie Klienta obowi膮zek zap艂aty.

4. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug nieodp艂atnych zawarta zostaje pomi臋dzy Klientem a Sklepem w chwili z艂o偶enia zam贸wienia na stronie internetowej Sklepu, akceptacj臋, do czasu usuni臋cia konta przez Klienta lub przez Sklep a umowa o us艂ugi odp艂atne obowi膮zuje od chwili z艂o偶enia zam贸wienia, do czasu up艂ywu okresu udzielonej r臋kojmi lub gwarancji na dostarczony produkt.

5. Klient podczas dokonywania zam贸wienia mo偶e wskaza膰 dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT.

6. Ka偶de z艂o偶enie zam贸wienia, potwierdzane jest przez Sklep w ci膮gu 24 godzin od z艂o偶enia zam贸wienia, za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku braku mo偶liwo艣ci potwierdzenia zam贸wienia wynikaj膮cego z winy Klienta (np. b艂臋dny adres email, numer telefonu), z艂o偶one zam贸wienie zostaje anulowane w ci膮gu 48 godzin od jego z艂o偶enia.

7. Kontakt pomi臋dzy Sklepem a Klientem odbywa si臋 poprzez email a ponadto tak偶e poprzez formularz kontaktowy lub telefon.

8. Zam贸wienia w sklepie mo偶na sk艂ada膰 przez 24 godziny na dob臋, przez ca艂y rok, jednak nie s膮 one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

9. W przypadku wyst膮pienia braku zam贸wionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, b膮d藕 te偶 do wyra偶enia zgody na zamian臋 niedost臋pnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, dokonane przedp艂aty zostan膮 zwr贸cone w terminie 7 dni od powzi臋cia przez Sklep informacji o rezygnacji. wyci臋cia na aparat/lamp臋 mog膮 si臋 nieznacznie r贸偶ni膰 od tych przedstawionych na podgl膮dzie.聽

10. W przypadku jakichkolwiek zastrze偶e艅, w tym zw艂aszcza dotycz膮cych przesy艂ki, prosimy o kontakt ze Sklepem.

V. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

1. Klienci maj膮 prawo do reklamacji produktu zam贸wionego w Sklepie, je偶eli jest on niezgodny z umow膮.

2. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, co do w艂a艣ciwo艣ci produktu, zw艂aszcza takich o kt贸rych nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed z艂o偶eniem zam贸wienia powinien skierowa膰 zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kana艂贸w kontaktu wskazany w ust. I pkt 2 Regulaminu. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o w艂a艣ciwo艣ciach produktu, kt贸rych nie zna艂 w chwili wydania produktu.

3. Klient w ramach reklamacji mo偶e:

a) zwr贸ci膰 si臋 o wymian臋 wadliwego produktu,

b) zwr贸ci膰 si臋 o napraw臋 produktu,

c) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny,

d) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy, z tym, 偶e o艣wiadczenie b臋dzie nieskuteczne, je偶eli Sklep niezw艂ocznie usunie wad臋.

4. Klient Konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejno艣ci chce wymiany czy naprawy.

5. Reklamacja powinna zawiera膰 dow贸d zakupu, pow贸d reklamacji, oczekiwany spos贸b realizacji uprawnienia wynikaj膮cego z reklamacji.

6. W celu wykonania naprawy nale偶y przes艂a膰 produkt na adres Sklepu podany w pkt I ust. 2 Regulaminu.

7. Produkt nale偶y odpowiednio zabezpieczy膰 przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.

8. Produkt nale偶y odes艂a膰 listem poleconym ekonomicznym, kt贸ry nale偶y zapakowa膰 i zabezpieczy膰 przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu wraz ze wszystkimi elementami, jakie otrzymano przy zakupie, m.in. folia ochronna lcd itp.

9. Sklep mo偶e odm贸wi膰 naprawy tylko, je偶eli jest to niemo偶liwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymian臋 produktu.

10. Je偶eli produkt by艂 ju偶 wymieniany lub naprawiany, a wada wyst膮pi艂a ponownie, Sklep zaproponuje obni偶enie ceny lub mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy.

11. Klient, z zastrze偶eniem ust. 12, mo偶e domaga膰 si臋 reklamacji w okresie 1 roku od wykrycia wady i nie p贸藕niej, ni偶 w okresie 2 lat od wydania mu produktu.

12. Je偶eli okre艣lony przez Sklep lub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do up艂ywu tego terminu.

13. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 produktu wadliwego pozostaje do warto艣ci produktu sprawnego.

14. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

15. Je偶eli Sklep nie udzieli odpowiedzi na z艂o偶ony przez Klienta wniosek lub o艣wiadczenie, o kt贸rych mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 je za uzasadnione.

16. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 w formie elektronicznej poprzez przes艂anie e-maila, za pomoc膮 formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.

17. W przypadku, gdy rozstrzygni臋cie post臋powania reklamacyjnego jest niemo偶liwe, z uwagi na braki opisane w ust. 5 lub 8, Sklep rozpatrzy reklamacj臋 niezw艂ocznie po ich uzupe艂nieniu, do czego wezwie Klienta.

18. Sklep rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia reklamacji.

19. Odpowied藕 na reklamacj臋 wysy艂ana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu e-mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - nale偶y zg艂osi膰 t臋 informacj臋 do Sklepu.

20. Je偶eli producent zapewni艂 o jako艣ci rzeczy sprzedanej, Klientowi przys艂uguje roszczenie o usuni臋cia wady lub o dostarczenie nowego produktu, o ile wady produktu ujawni膮 si臋 w ci膮gu terminu okre艣lonego w o艣wiadczeniu gwarancyjnym.

21. Je偶eli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma w艂a艣ciwo艣ci okre艣lonych w o艣wiadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie obj臋tym gwarancj膮, mo偶e domaga膰 si臋:

a) naprawie produktu,

b) wymiany produktu,

c) zwrotu zap艂aconej ceny,

d) ewentualnie innych roszcze艅 przewidzianych przez producenta.

19. Je偶eli w gwarancji nie zastrze偶ono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licz膮c od dnia, kiedy produkt zosta艂 wydany Klientowi.

20. W o艣wiadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte s膮 informacje potrzebne do wykonywania uprawnie艅 z gwarancji, w szczeg贸lno艣ci nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasi臋g ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przys艂uguj膮ce w razie stwierdzenia wady.

19. Je偶eli w gwarancji inaczej nie zastrze偶ono, odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji obejmuje tylko wady powsta艂e z przyczyn tkwi膮cych w sprzedanym produkcie.

20. Producent realizuje uprawnienia wynikaj膮ce z gwarancji w terminie okre艣lonym w tre艣ci o艣wiadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie okre艣lono - niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, licz膮c od dnia wydania mu produktu.

21. Skoro reklamacje na podstawie r臋kojmi udzielonej przez Sklep, przys艂uguj膮 Klientowi w przypadku niezgodno艣ci produktu z umow膮, a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przys艂uguj膮 za wady powsta艂e z przyczyn tkwi膮cych w sprzedanym produkcie, to przyj膮膰 nale偶y, 偶e reklamacja nie przys艂uguje w przypadku:

a) u偶ytkowania produktu w spos贸b niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodze艅 mechanicznych,

b) niew艂a艣ciwego przechowywania produktu, w szczeg贸lno艣ci przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nas艂onecznienie,

c) samodzielnego dokonywaniem napraw, przerabianiem lub nieprawid艂ow膮 zmian膮 oprogramowania, instalowanie aplikacji niezgodnych z zaleceniami producenta,

d) przeci膮偶e艅 produktu, wynikaj膮cych z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niew艂a艣ciwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,

e) uszkodze艅 powsta艂ych wskutek przepi臋膰 sieci energetycznej,

f) uszkodze艅 powsta艂ych wskutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych.

22. Sklep nie przyjmuje produkt贸w przesy艂anych za pobraniem lub kurierem, a jedynie listem poleconym ekonomicznym.

23. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sprawy polubownie. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

24. Sprzedawca informuje Klienta b臋d膮cego Konsumentem o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach lub na stronach internetowych podmiot贸w uprawnionych do pozas膮dowego rozpatrywania spor贸w. Mog膮 nimi by膰 w szczeg贸lno艣ci rzecznicy praw konsumenta lub Wojew贸dzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, kt贸rych lista jest dost臋pna na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.

Sprzedawca informuje, 偶e pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

VI ODST膭PIENIE OD UMOWY

1. Klient dokonuj膮cy zakupu jako konsument ma prawo, w terminie 14 dni od dostarczenia zam贸wionego produktu, do odst膮pienia od umowy zawieranej na odleg艂o艣膰 bez podania przyczyn i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w zwi膮zanych z odes艂aniem produktu do Sklepu, sk艂adaj膮c sprzedawcy o艣wiadczenie na pi艣mie.

2. W my艣l Art.38 pkt 3. prawa konsumenta. Produkt spersonalizowany, wyprodukowany na 偶yczenie klienta, nie podlega zwrotowi.

3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 drog膮 elektroniczn膮 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 niniejszego Regulaminu, dost臋pnym do pobrania na stronie internetowej Sklepu, poprzez przes艂anie go drog膮 mailow膮 na adres Sklepu lub przez z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia przes艂anego w formie listownej na adres Sklepu. Adresy Sklepu podane s膮 w ust. I pkt 2 Regulaminu

4. Do zachowania terminu na odst膮pienie od umowy wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed up艂ywem 14 dni od dostarczenia mu produktu.

5. Sklep niezw艂ocznie prze艣le Klientowi potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy w formie mailowej, umo偶liwiaj膮cej jego pobranie i zachowanie.

6. Zwracany produkt powinien znajdowa膰 si臋 w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana wynika z normalnego u偶ytkowania. Klient powinien zwr贸ci膰 produkt w takim sk艂adzie ilo艣ciowym i jako艣ciowym w jakim go otrzyma艂, z zastrze偶eniem zdania poprzedniego. W szczeg贸lno艣ci powinien do艂膮czy膰 wszelkie otrzymane wraz z produktem cz臋艣ci, akcesoria, instrukcje, opis warunk贸w u偶ytkowania i inne dokumenty. Ust. V pkt 22 Regulaminu stosuje si臋 odpowiednio.

7. Produkt zwracany nale偶y przes艂a膰 na adres siedziby Sklepu podany ust. I pkt 2 Regulaminu

8. Zwracany produkt powinien by膰 nale偶ycie zabezpieczony.

9. Do przesy艂ki nale偶y do艂膮czy膰 o艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 2 oraz kopi臋 dowodu zakupu.

10. Klient ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.

11. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sklep dokona zwrotu p艂atno艣ci niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia od Klienta.

13. Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi przy u偶yciu przelewu bankowego drog膮 elektroniczn膮 na konto wskazane przez Klienta w chwili sk艂adania o艣wiadczenia. Je偶eli Klient wybierze spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

14. Je偶eli Klient z艂o偶y o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy, zanim Sklep przyjmie jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

15. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Klientowi w odniesieniu do um贸w:

a) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sklep wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sklep utraci prawo odst膮pienia od umowy;

b) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Klienta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

d) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

e) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 przekazane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

VII SZCZEG脫LNE ZAGRO呕ENIA ZWI膭ZANE Z KORZYSTANIEM Z US艁UGI 艢WIADCZONEJ DROG膭 ELEKTRONICZN膭. FUNKCJE I CELE OPROGRAMOWANIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z us艂ug Sklepu wymaga urz膮dzenia z dost臋pem do sieci Internet zastosowania przegl膮darek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obs艂ugi Java Scriptu i aplet贸w Java zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader, posiadania aktualnego, czynnego i prawid艂owo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczo艣ci 1024 x 768.

VIII ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TRE艢CI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klient贸w jakichkolwiek tre艣ci o charakterze bezprawnym, naruszaj膮cych cudze prawa w tym w szczeg贸lno艣ci dobra osobiste.

2. Zakazane jest przesy艂anie na adres Sklepu jakichkolwiek tre艣ci o charakterze Spamu, b膮d藕 maj膮cych na celu obej艣cie procesu zakupu us艂ug, a w szczeg贸lno艣ci link贸w do stron zewn臋trznych, adres贸w email, numer贸w telefon贸w, danych komunikator贸w, za wyj膮tkiem danych wymaganych w procesie rejestracji. Zakaz ten obejmuje r贸wnie偶 dzia艂ania ukryte.

3. Za prawdziwo艣膰 i zgodno艣膰 danych podanych przy zakupie odpowiedzialno艣膰 ponosi Klient.

IX ZASADY PRAWID艁OWEGO U呕YTKOWANIA SKLEPU

1. Klient, poprzez akceptacj臋 niniejszego Regulaminu o艣wiadcza, 偶e nie b臋dzie:

a) wykorzystywa艂 Sklepu i tre艣ci w nim zamieszczonych do pope艂nienia przest臋pstwa,

b) podejmowa艂 dzia艂a艅 programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,

c) podejmowa艂 dzia艂a艅 programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu,

d) w inny spos贸b narusza艂 przepis贸w prawa lub postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawid艂owego U偶ytkowania Sklepu, b膮d藕 otrzymania przez Sklep urz臋dowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomo艣ci o bezprawnym charakterze tre艣ci lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie tre艣ci bezprawne i uprawniony jest do podj臋cia dozwolonych 艣rodk贸w prawnych.


IX POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Ewentualna zmiana regulaminu nie ma wp艂ywu na umowy zawarte przed jego zmian膮. O zmianach Regulaminu Sklep informowa艂 b臋dzie Klienta 14 dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa, je偶eli nie zawrze on umowy na zasadach nowego Regulaminu. W przypadku z艂o偶enia przez Klienta o艣wiadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu, wi膮偶膮ca go ze Sklepem umowa wygasa, z tym zastrze偶eniem, 偶e jej wyga艣ni臋cie nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 um贸w zawartych przed zmian膮.

2. Sklep posiada autorskie prawa maj膮tkowe do tre艣ci w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowi膮zania s膮 do przestrzegania tych praw.

3. Prawem w艂a艣ciwym dla umowy pomi臋dzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory zwi膮zane z us艂ugami 艣wiadczonymi przez Sklep b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe polskie s膮dy powszechne.

4. Spory powsta艂e pomi臋dzy Sklepem a Klientem nie b臋d膮cym Konsumentem, zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sklepu.

5. Za艂膮czniki do niniejszego regulaminu stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰.

6. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 25.12.2014r.

POLITYKA COOKIE

1. Informacje og贸lne.

 1. Operatorem Serwisu http://www.funnycase.pl jest Jan Wydro LOCK-TEL z siedzib膮 w Bochni ul. Ko艣ciuszki 7, 32-700 Bochnia NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dzia艂. Gosp. w Bochni
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika.
 2. Serwis mo偶e zapisa膰 ponadto informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie s膮 udost臋pniane podmiotom trzecim inaczej ni偶 za zgod膮 u偶ytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mog膮 stanowi膰 zbi贸r potencjalnych klient贸w, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mog膮 by膰 przekazane podmiotom technicznie realizuj膮cym niekt贸re us艂ugi 鈥 w szczeg贸lno艣ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot贸w b臋d膮cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie膰 Komputerowa j.b.r 鈥 NASK), serwis贸w obs艂uguj膮cych p艂atno艣ci lub te偶 innych podmiot贸w, z kt贸rymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp贸艂pracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plik贸w cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
  1. tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  2. utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
  3. okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.
 5. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik贸w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics
 9. Pliki cookie mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u偶ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji u偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niekt贸rych zachowaniach u偶ytkownik贸w podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych.
 2. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰: Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.
  1. czas nadej艣cia zapytania,
  2. czas wys艂ania odpowiedzi,
  3. nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
  4. informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
  6. informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powy偶sze s膮 wykorzystywane jedynie dla cel贸w administrowania serwerem.

5. Udost臋pnienie danych.

 1. Dane podlegaj膮 udost臋pnieniu podmiotom zewn臋trznym wy艂膮cznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 osoby fizycznej s膮 udost臋pniane wy艂膮czenie za zgod膮 tej osoby.
 3. Operator mo偶e mie膰 obowi膮zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa偶nionym organom na podstawie zgodnych z prawem 偶膮da艅 w zakresie wynikaj膮cym z 偶膮dania.

6. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?

 1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz膮dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮/ system i post臋puj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Za艂膮cznik nr 1

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

FORMULARZ TEN NALE呕Y WYPE艁NI膯 I ODES艁A膯 TYLKO W PRZYPADKU CH臉CI ODST膭PIENIA OD UMOWY.

Przedsi臋biorca: Jan Wydro LOCK-TEL ul. Ko艣ciuszki 7, 32-700 Bochnia, [email protected], tel. (+48) 12 21 000 80.Niniejszym informuj臋 o moim odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy

...........................................................................................................

Data odbioru rzeczy (Nale偶y poda膰 dzie艅, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna, ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy)

...........................................................................................................

Imi臋 i nazwisko Klienta

...........................................................................................................

Adres Klienta

...........................................................................................................

Podpis Klienta (tylko, je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

...........................................................................................................

Miejscowo艣膰 i data

...........................................................................................................

PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia dor臋czenia przysy艂ki. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia przes艂anego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzoru formularza dost臋pnego na stronie internetowej Sklepu lub przez z艂o偶enie o艣wiadczenia na stronie internetowej Sklepu lub pisemnie przy u偶yciu formularza za艂膮czonego do produktu. Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z zamieszczonego na stronie Sklepu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.


SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy listem poleconym ekonomicznym (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego, ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas) niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej, ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie. Po otrzymaniu Pa艅stwa o艣wiadczenia, niezw艂ocznie prze艣lemy potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy. Mamy prawo wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy. Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz na adres ul. Ko艣ciuszki 7 lok. 2, 32-700 Bochnia, niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej, ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni. B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny, ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

------------------------------------------------------------------------------------------------

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY

POBIERZ POLITYK臉 PRYWATNO艢CI


Koszyk

Brak produkt贸w

Do ustalenia Wysy艂ka
160,00 z艂 Do darmowej wysy艂ki brakuje Ci
0,00 z艂 Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Produkt dodano do koszyka
Ilo艣膰:
Razem:
W koszyku znajduje si臋: 0 prod. W koszyku znajduje si臋: 0 prod.
Wysy艂ka: Do ustalenia
Do darmowej wysy艂ki brakuje Ci: 160,00 z艂
Warto艣膰 produkt贸w:
Razem:
Kontynuuj zakupy Id藕 do koszyka