§ 1 Opis Promocji

1. Promocja „Etui w Plushu” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. .  („POLKOMTEL”) i adresowana do:

a. Abonentów Na Kartę  korzystających z taryfy Nowy Plush oraz

b. Abonentów korzystających z taryf Plush ABO, „PLUSH ABO I”, PLUSH INTERNET zwanych dalej łącznie „Abonentami”.

2. W ramach Promocji w okresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej, pierwszym 12 000 (dwunastu tysiącom) Abonentów, którzy spełnią warunki, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej zostanie przyznany jednorazowy kod uprawniający do złożenia zamówienia na wybrane etui do telefonu na stronie www.funnycase.pl/kreator bez ponoszenia opłat za towar i przesyłkę listem poleconym ekonomicznym („Kod”).

3. Promocja obowiązuje od dnia 15.04.2019 r. do wyczerpania puli Kodów, ale nie dłużej niż 17.06.2019 r. (,,Okres Trwania Promocji”).

4. W celu otrzymania Kodu Abonenci wymienieni w ust.1a powyżej powinni w Okresie Trwania Promocji:

a) znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (posiadać aktywne konto) oraz

b) wysłać bezpłatną wiadomość SMS-a o treści ETUI pod numer 80777.

c) doładować się za min. 5 zł .

5. W celu otrzymania kodu Abonenci wymienieni w ust.1b powyżej powinni w Okresie Trwania Promocji wysłać SMS-a o treści ETUI pod numer 80777.

6.  O otrzymaniu Kodu zadecyduje pierwszeństwo spełnienia warunków opisanych w ust. 4 lub 5 powyżej.

7. Na jeden numer MSISDN można otrzymać jeden Kod.  

§ 2 Zasady korzystania z Kodu

1. Kod zostanie przesłany wiadomością SMS do 72 godzin po spełnieniu warunków Promocji opisanych w § 1 pkt 4 lub 5.

2. Kod należy wykorzystać do 17.07.2019 r. (po upływie tego terminu Kod nie będzie uprawniał do złożenia zamówienia).

3. Kod należy zrealizować na stronie www.kreator.funnycase.pl.

4. Kod można wymienić na etui typu clear 0,3 dostępne na stronie www.kreator.funnycase.pl. Warunki dokonywania zakupów w na stronie www.funnycase.pl/kreator określone są w regulaminie dostępnym na tej stronie.

5. Kod rabatuje cenę etui o 100% oraz uprawnia do skorzystania z darmowej wysyłki zamówienia listem poleconym ekonomicznym.

6. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany Kodu na ekwiwalent pieniężny.

§ 3 Reklamacje

1. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo złożyć reklamację dotyczącą:

a) nieotrzymania Kodu,

b) niedziałania Kodu Promocyjnego (braku możliwości wprowadzenia Kodu przy składaniu zamówienia lub nie naliczenia rabatu od ceny przy zamówieniu mimo wprowadzenia Kodu),

c) innych kwestii związanych z działaniem Kodu.

2. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie lub faksem do Działu Obsługi Klienta, pisemnie na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer Kodu Promocyjnego (jeśli Abonent go posiada), numer telefonu MSISDN, z którego została wysłana wiadomość, o której jest mowa w § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu Promocji, powód reklamacji z określeniem żądania reklamacyjnego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji.

5. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika Promocji przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, obowiązującego Uczestnika.

6. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia i otrzymanego towaru rozpatruje właściciel sklepu internetowego www.funnycase.pl zgodnie z regulaminem tego sklepu. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: [email protected],

§ 4 Informacje dodatkowe

1.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę,  Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament.

2.Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plushbezlimitu.pl,  oraz w siedzibie POLKOMTEL.


Szukaj

Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
100,00 zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Menu

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
Razem:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 100,00 zł
Wartość produktów:
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka